Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 2189

Z dniem 01.08.2017 r. zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego.

Ponadto od 01.09.2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.07.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

Legitymacje wydane przed 01.09.2017 r.  zachowują swoją ważność  na czas w nich określony.