Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 4100

W dniu 3 września 2017 r. jednostka OSP Naramice obchodziła Jubileusz 100-lecia powstania jednostki. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wśród nich Wójt Gminy Biała

Pan Aleksander Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak wraz z radnymi, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego – Pan Marek Kieler, radny Rady Powiatu Wieluńskiego – Pan Grzegorz Mielczarek, radny Sejmiku Województwa Łodzkiego – Pan Andrzej Chowis oraz Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego – Pan Tomasz Dominiak. Druhowie gościli również przedstawicieli władz Związku OSP RP, wśród nich Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu a jednocześnie członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – druha Janusza Małyszkę, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Białej – druha Jana Leszczyńskiego oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP – druha Dariusza Lemana. W uroczystości wziął również udział Komendant Powiatowy PSP Wieluń – mł. bryg. Tomasz Lewiński, a także druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz osoby wspierające jednostkę w swoich działaniach. W uroczystości uczestniczyła również delegacja druhów z gminy Adelebsen.  Obchody Jubileuszu rozpoczęły się zbiórką przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Naramicach, skąd nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha w Naramicach. Strażacy oddali hołd zmarłym strażakom z jednostki poprzez złożenie kwiatów i zapalenie znicza na miejscowym cmentarzu. Uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowana była przez księdza proboszcza Rafała Szulakiewicza oraz byłego księdza z tej parafii - Rafała Panka.

Część oficjalna uroczystości odbyła się w parku wiejskim w Naramicach, gdzie po podniesieniu flagi państwowej i powitaniu gości nastąpił odczyt wyciągu z kroniki OSP. Ważnym punktem w obchodach było uroczyste odznaczenie sztandaru jednostki OSP Naramice Złotym Znakiem Związku. Odznaczeni zostali również zasłużeni strażacy, wśród nich:

Edward Kochanowski i Grzegorz Gidelski – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Andrzej Budziłek - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Krzysztof Chałupka, Jacek Wątroba, Katarzyna Kuklewicz, Marcin Piskorski, Aneta Wątroba, Mirosław Błaszczyk, Szymon Halusiak, Bartosz Halusiak, Sylwin Błaszczyk - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Sylwia Halusiak, Agata Wątroba – odznaka Wzorowego Strażaka.

Jan Teresiak, Zenon Pagacz, Marian Pagacz, Kazimierz Błaszczyk – Za Wysługę Lat „60”

Zygmunt Szkudlarek, Stanisław Szczepański, Zdzisław Suwara, Henryk Mrugała, Władysław Hetman, Jerzy Grabowski – Za Wysługę Lat „50”.

Druhowie z jednostki zaplanowali na ten dzień więcej atrakcji w postaci festynu i zabawy tanecznej, ale niestety z powodu deszczowej pogody musiały one zostać odwołane.

DSC04549
DSC04482
DSC04489
DSC04473
DSC04395
DSC04368