Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 3510

W dniu 13 sierpnia 2017 r. jednostka OSP Łyskornia świętowała Jubileusz 100-lecia powstania jednostki. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wśród nich Wójt Gminy Biała

– Pan Aleksander Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak wraz z radnymi, Starosta Powiatu Wieluńskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu – Pan Andrzej Stępień, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego – Pan Marek Kieler, radni Rady Powiatu Wieluńskiego – Pan Grzegorz Mielczarek i Pan Wojciech Zając oraz radny Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pan Andrzej Chowis wraz z pracownikiem Wydziału ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności – Panem Zbigniewem Osicińskim. Druhowie gościli również przedstawicieli władz Związku OSP RP, wśród nich Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białej – druha Jana Leszczyńskiego oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP – druha Dariusza Lemana. W uroczystości wzięli również udział Poseł na Sejm RP – Pan Paweł Bejda, Komendant Powiatowy PSP Wieluń – mł. bryg. Tomasz Lewiński, a także druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz osoby wspierające jednostkę w swoich działaniach. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łyskorni odprawionej przez księdza proboszcza Józefa Ogorzałego w intencji druhów strażaków i ich rodzin.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i powitania gości. Następnie odczytano wyciąg z kroniki OSP Łyskornia. Podniosłą chwilą było odznaczenie sztandaru jednostki Złotym Znakiem Związku.

Odznaczenia otrzymali również zasłużeni strażacy, wśród nich druhowie:

Franciszek Gałęcki, Grzegorz Piotrowicz, Jarosław Kasprzak – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Waldemar Wierzbiński, Dariusz Spychała - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Mariusz Krzywda, Roman Machelak, Dawid Wierzbiński – odznaka Wzorowego Strażaka.

Józef Jama – Za Wysługę Lat „60”

Kazimierz Włodarczyk, Tadeusz Walczak, Zdzisław Kryś – Za Wysługę Lat „55”

Lechosław Krzywda, Włodzimierz Stanek, Jerzy Machelak, Lucjan Machelak, Tadeusz Kulczyński, Kazimierz Pawełczyk, Andrzej Pawełczyk – Za Wysługę Lat „50”

Paulina Pawełczyk, Michał Kowalczyk, Oliwier Spychała, Bartosz Pawełczyk – Złota odznaka MDP.

Mikołaj Pawełczyk – Srebrna odznaka MDP.

 

Druhowie z jednostki zaplanowali na ten dzień również część rozrywkową dla mieszkańców w postaci koncertu zespołu „Krótkie Spięcie” oraz dyskoteki prowadzonej przez DJ-a.

DSCN6208
DSCN6182
DSCN6175
13
DSCN6158