Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 4702

Po blisko dwuletnich zabiegach wywieziony został nagromadzony na działce nr 1000, obręb Młynisko Wieś materiał niebezpieczny zawierający azbest w ilości ponad 3 tys. ton.

Zmagazynowania azbestu dokonała spółka gminna Eko – Biała, która jak się ostatecznie okazało dokonywała tego niezgodnie z prawem ochrony środowiska, niezgodnie z decyzją wydaną przez Starostę Wieluńskiego z maja 2012 r. Rozstrzygnął to ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w maju br. Oznacza to, że nałożona na spółkę przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kara biegnąca była zasadna. Naliczana do momentu usunięcia azbestu stanowi wielomilionową kwotę.

Wywozu nagromadzonego azbestu dokonała firma FCC Eko Radomsko sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku (97-500), ul. Narutowicza 5b. Znalazł on swoje miejsce na legalnie urządzonym
i prowadzonym składowisku azbestu pod Radomskiem.

Z wyżej wymienioną firmą Gmina Biała podpisała w końcu miesiąca lipca br. umowę dzierżawy na działkę nr 1000, ob. Młynisko Wieś. Po opróżnieniu działki wybudowane zostanie na niej składowisko azbestu zgodnie z projektem i decyzją na budowę. Koszt budowy poniesie firma.

Wywozu azbestu firma dokonała w ramach nakładów inwestycyjnych na działkę. Uregulowano to w umowie dzierżawy.

Poniżej zdjęcia działki z azbestem i po jego wywozie.

P1030954
P1030985
P1080150
P1080151