Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 4414

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wieluniu pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym województwie i podając się

za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Przypominam, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienną legitymację służbową lub identyfikator.

W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzenia danych osobowych pod pozorem załatwienia spraw ubezpieczeniowych, domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać Policję oraz Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kierownik Placówki Terenowej

Krzysztof Dziuba