Drukuj
Kategoria: Artykuł
Odsłony: 4763

W związku z negatywną sytuacją w zakresie występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 oraz przypadków występowania tej choroby u dzikich ptaków na terytorium Polski

konieczne jest podjęcie środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.
W dniu 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

Akt ten nakłada szereg wymogów dotyczących utrzymywania i sprzedaży drobiu, organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski. Ścisłe ich respektowanie pozwoli na maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Nieprzestrzeganie przez hodowców drobiu określonych w doku­mencie przepisów znacznie utrudni walkę z grypą ptaków oraz może spowodować  nakładanie przez powiatowych lekarzy weterynarii kar finansowych.
Mając na uwadze powyższe, proszę o niezwłoczne rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców.
 

Dodatkowo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi grypy H5N8 udostępnionymi na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, pod adresem http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce ‘wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8’ oraz do przeglądania komunikatów Głównego Lekarza Weterynarii.
    


Z poważaniem
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marcin Szmaja
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego