Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, mając na względzie Państwa zdrowie - Zebranie Sołeckie Sołectwa Wiktorów zaplanowane na dzień 15 marca 2020 r. (niedziela) o godzinie 1900 zostaje ODWOŁANE!!!

W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Państwa, szkolenia

W związku z podejmowanymi działaniami w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej informuje, że od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zgodnie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Rososz. Na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot

Podstawowe informacje dotyczące koronawirusa - objawy, sposób przenoszenia, jak zapobiegać zakażeniu, sposoby postępowania na wypadek powrotu z regionu gdzie występuje koronawirus lub w przypadku

Film informacyjny dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z potwierdzeniem dwóch ognisk ptasiej grypy: miejscowość Kociołki, gmina Błaszki, powiat sieradzki oraz miejscowość Skaratki, gmina

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian

W dniu 21 lutego 2020 r. pary małżeńskie z terenu gminy Biała, świętowały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Teresa i Jerzy Kuźnikowie, Zofia i Mirosław Tarapatowie, Zdzisława i Zygmunt Wojcieszakowie,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do udziału zaproszone