1 i 2 grudnia 2018 r. w Sokolnikach odbył się 10. Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Gmina Sokolniki i GOKSiT w Sokolnikach.

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest jednym z najpiękniejszych w roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Białej i Biblioteka Publiczno – Szkolna w Młynisku zorganizowały w tym czasie

Wójt Gminy Biała, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Sołectwo Brzoza serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Biała na Gminną Wieczerzę Wigilijną, która odbędzie się 16 grudnia 2018 r.

Projekt pod nazwą "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Naramice" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji przedmiotowego projektu

Projekt pod nazwą "Organizacja dwóch festynów sołeckich promujących tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu

Projekt pod nazwą "Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kopydłów" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.