Radosnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą: Przewodnicząca Rady Gminy Biała - Barbara Pawełczyk oraz Wójt Gminy Biała - Aleksander Owczarek

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniach: 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) kasa Urzędu Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 700 do 1030. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy B.S. Biała.

Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia programu "Maluch+" 2019. Program wraz z załącznikami znajduje się na tronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina

Tradycyjnie jak co roku w Gminie Biała, 16 grudnia 2018 r. w sali OSP w Brzozie odbyła się Gminna Wieczerza Wigilijna. Była to Jubileuszowa bo 25 Gminna Wieczerza Wigilijna organizowana rokrocznie w innym

Projekt pod nazwą "Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia, gm. Biała" dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące kategorie robót budowlanych:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- nawierzchnia rekreacyjno – sportowa,
- akcesoria do tenisa ziemnego,
- piłkochwyty,
- rekultywacja terenu.

Realizacja zadania przyczyniła się do rozładowania potrzeb na korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej. Ogólnodostępny kort tenisowy w Łyskorni służy mieszkańcom miejscowości Łyskornia oraz mieszkańcom pozostałych miejscowości z terenu Gminy Biała.

Realizacja zadania wzbogaciła wachlarz ogólnodostępnych usług sportowo – rekreacyjnych skupiających się wokół Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni. Celowość realizowanego zadania przejawia się m.in. wyborem miejsca budowy kortu, które jest miejscem oferującym inne ogólnodostępne usługi kulturalne oraz sportowo – rekreacyjne: siłownia, sala gimnastyczna, czytelnia, boiska do piłki siatkowej i do piłki nożnej.
Efekt użytkowy przejawia się głównie poszerzeniem wachlarza ogólnodostępnych usług sportowo – rekreacyjnych oferowanych mieszkańcom Gminy Biała oraz umożliwieniem rozwoju pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży.

Całkowity koszt projektu: 231 233,87 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 80 000,00 zł.

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku,