W kadencji 2014 - 2018 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Małgorzata Pichlak - Przewodnicząca Rady Gminy

Lila Maciejewska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Władysław Bakota - Radny

Beata Czochara - Radna

Ewa Dwornicka - Radna

Marian Grzesiak - Radny

Mariusz Kamola - Radny

Anna Kiczka - Radna

Zbigniew Kupski - Radny

Jolanta Majchrowska - Radna

Elżbieta Mikuś - Radna

Barbara Pawełczyk - Radna

Edward Prażmowski - Radny

Daniel Sazon - Radny

Zdzisław Suwara - Radny