Ulotka informacyjna kierowana do wszystkich hodowców zwierząt gospodarskich, dotycząca obowiązkowego przeprowadzenia spisu zwierząt w gospodarstwie co najmniej 1 raz na 12 miesięcy, nie później jednak

niż w dniu 31 grudnia b.r. i złożenia dokumentów do ARiMR w ciągu 7 dni od przeprowadzenia ww. spisu.