Wójt Gminy Biała informuje, że w terminie do dnia 15.12.2017 r. roku prowadzony będzie nabór deklaracji mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie

instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii:

„Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Biała”

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania w pierwszej kolejności wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego - zasilanie urządzeń codziennego użytku. Nadwyżka wyprodukowanej przez panele energii elektrycznej przesyłana zostaje do sieci energetycznej i kompensuje energię z niej pobraną.

UWAGA! Projekt zostanie zgłoszony do konkursu jeśli zostanie zebrana odpowiednia ilość zainteresowanych mieszkańców.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu przekazane zostaną na organizowanych spotkaniach informacyjnych:

  1. 04 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 1700 – Remiza OSP w Białej Rządowej,
  2. 04 grudnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 1900 – Remiza OSP w Naramicach,
  3. 05 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 1700 – Gminne Centrum Informacji w Łyskorni,
  4. 05 grudnia 2017 r. (wtorek) godz. 1900 – Remiza OSP w Młynisku.

WÓJT

Aleksander Owczarek

Wypełnione dokumenty tj.: ankietę dotyczącą instalacji OZE oraz deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Biała (pok. Nr 9-10) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają:

Marek Pluskota - Urząd Gminy Biała - tel. 43 841 90 90 wew. 14

Firma Przemysław Jankowski, Rozdrażew - tel .785 342 189