Gminna Biblioteka Publiczna w Białej zaprasza do udziału w przeglądzie poezji o misiach "Kochamy Swoje Misie" organizowanym w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia.

  1. Organizator konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Białej.

  1. Cele konkursu

- popularyzacja poezji dziecięcej

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zachęcanie do występów na scenie,

- kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,

- promowanie kultury żywego słowa,

- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze,

- prezentacja umiejętności dzieci.

  1. Adresaci konkursu

- przedszkolaki z gminy Biała

- przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,

- każde Przedszkole z ternu gminy Biała typuje po 4 dzieci z każdej grupy przedszkolnej – tylko występy indywidualne.

  1. Zasady uczestnictwa

Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany utwór, który mówi o „misiach”.

  1. Termin konkursu, zgłoszenie uczestnictwa, miejsce

- 27 listopada 2017 r., godzina 10.00

- sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie do 17 listopada 2017 r. karty uczestnictwa  które stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do regulaminu:

drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej

Biała Druga 4 A

98-350 Biała

lub telefonicznie i e-mailowo

tel./fax 43 841 90 04

w godzinach 8.00 – 19.00

e-mail: gbpbiala@op.pl

Regulamin przeglądu dostępny jest na stronach  internetowych

http://www.gokisbiala.wbi.d2.pl

  1. Nagrody

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają nagrody.

Organizatorzy  serdecznie zapraszają do udziału w przeglądzie.

  1. Informacje dodatkowe

Organizatorzy zapewniają poczęstunek, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.