Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy Słyszę Serce zapraszają osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia mające kontakt

z Urzędem Gminy w Białej

Do udziału w konsultacjach w ramach projektu

Monitoring działań jednostek  administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

 

Które odbędą się dn. 19 października 2017 roku

w godzinach 10.00 - 12.00

Sala Ślubów nr 3-4, Urząd Gminy Biała,

Biała Druga 4B, 98-350 Biała

 

Celem w/w projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Konsultacje są częścią badań realizowanych w projekcie dotyczących następujących obszarów:

  • programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;
  • sposobów udostępniania urzędowych informacji;
  • dostępności architektonicznej i komunikacyjnej urzędu oraz jego wyposażenia;
  • realizacji edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
  • przygotowania pracowników urzędu do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi;
  • dokumentacji o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.