Łódzki Oddział GDDKiA zakończył montaż oświetlenia i znaków na czterech przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 74j w Gminie Biała. Starania Wójta i Radnych Rady Gminy Biała

przyniosły efekt. Maszty wiszące nad jezdnią pojawiły się w centrum Białej: przy restauracji Słoneczko, przy kościele parafialnym, przy skręcie na Wiktorów i przy markecie Dino. Kosztowały łącznie ok. 120 000,- zł. Przejścia stały się więc zdecydowanie bardziej widoczne i tym samym bezpieczniejsze. Ze środków gminy mają zostać wykonane pozostałe trzy: przy skręcie na Kopydłów, przy straży w Białej i przy skręcie na Łyskornię. Warunkiem jest zwiększenie finansowania tego zadania przez budżet gminy. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi w chwili obecnej 45 000,- zł , a więc o ok. 30 000,-  za mało. Stosowną uchwałę Rada Gminy Biała będzie procedować na najbliższej sesji w czerwcu.