Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oddział w Kościerzynie zaprasza na Kościerzyński Dzień Ziemniaka. Impreza odbędzie się w dniu 16 września 2018 r. w Kościerzynie k. Sieradza

Na podstawie zarządzenia Nr 353/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Biała z dniem 28.08.2018 r. odwołuje zakaz podlewania upraw rolnych, ogródków przydomowych, działkowych i zieleńców

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik biura. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”

Wójt Gminy Biała informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.  w Urzędzie Gminy Biała w godzinach 8.00 - 14.00. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wójt Gminy Sławno zapraszają na Dożynki Wojewódzkie w Gminie Sławno, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2018 r. W programie uroczysta Msza Święta, koncerty

W dniu 12 sierpnia 2018 r. na placu przed remizą OSP w Brzozie odbył się Festyn Letni. Wśród licznych atrakcji zaplanowanych przez organizatorów znalazły się m.in. występy młodzieży z GOKiS w Białej,