18 lutego 2018 r.  w sali OSP w Brzozie odbył się III Zimowy Turniej Szachowy dla  dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizatorami Turnieju byli wspólnie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie

Gmina Biała zamierza w sposób godny włączyć się w obchody przypadającej w roku obecnym setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Realizowany ma być m. in. -  z inicjatywy Wójta

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej w celu polepszenia warunków animacji”

W dniu 31 stycznia br. Gmina Biała złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju

Uprzejmie informuję, że Rada Gminy Biała uchwałą nr XXXII/185/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała.