Wszystkim Kobietom – Mieszkankom Gminy Biała,
Paniom pracującym w Urzędzie Gminy Biała i w jej jednostkach organizacyjnych
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, samych pięknych dni w życiu, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane

życzą

      Radni Gminy Biała

i Wójt z pracownikami Urzędu Gminy

Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do dnia 14 marca 2018 r. w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

W dniu 28 lutego br. Gmina Biała złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi trzy wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy

W dniu 28 lutego 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych

Na podstawie art. 81 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuję, o możliwości zapoznania się z zebranym

W dniu 9 lutego 2018 r. pary małżeńskie z terenu gminy Biała, świętowały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Kazimiera i Władysław Frytowie, Stanisława i Henryk Gielniakowie, Janina i Włodzimierz