Wójt Gminy Biała, Radna, Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Janowiec mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie Placu Zabaw. 6 maja 2018 r., godzina 1500 - teren rekreacyjno

W związku z prośbą Komendanta Komisariatu Policji w Białej, przypominamy mieszkańcom gminy o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu drogą

Gminna Biblioteka Publiczna w Białej zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na spektakl teatralny "Opowieści z teczki profesora Książeczki". 7 maja 2018 r. godz. 1000 - Sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sieradzu serdecznie zapraszamy na Spotkanie Informacyjne pn.: „Przedsiębiorco czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych

Zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych

Prośba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o włączenie się w kampanię informacyjną , której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.