Gmina Biała pozyskała środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych: 1. OSP Biała – rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 28.000,00 zł.

W dniu 10 czerwca 2018 r. w Białej odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w którym brały udział trzy gminy z powiatu wieluńskiego: Biała, Mokrsko i Skomlin. Z gminy Biała w zawodach

Centrum Innowacji Biznesowej (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, organizuje cykl BEZPŁATNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął tegoroczny cykl szkoleń dla beneficjentów i  potencjalnych beneficjentów. W pierwszej kolejności odbywały się będą szkolenia z pomocy publicznej oraz

Strefa RozwoYou to projekt Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - to pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w tym osób

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. (znak RPIX.432.20.32.2017r.) Zarząd Województwa Łódzkiego   poinformował Gminę Biała o wynikach oceny formalnej projektu, w której wskazano, iż wniosek o dofinansowanie