W związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I" w dniu 13 marca br. Gmina Biała wniosła

10 marca 2018 r. w Sali OSP w Wiktorowie mieszkanki gminy Biała wspólnie świętowały Gminny Dzień Kobiet pod hasłem „Dzień Kobiet, że Hej!!!”. Organizatorami imprezy byli:  Wójt Gminy Biała

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wieluńskiego udzielającą pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających azbest.

11 marca obchodziliśmy Wojewódzki Dzień Sołtysa. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. Pod jednym dachem gościło ponad 1200 sołtysów z regionu łódzkiego.

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski wynikającego z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków

Odpowiadając na liczne prośby mieszkańców Gminy Biała publikujemy elektroniczną wersję Biuletynu informacyjnego Gminy Biała - materiał podsumowujący trzy lata funkcjonowania samorządu