Wczoraj w kościele pw. Św. Piotra w okowach pożegnaliśmy społecznika, działacza na rzecz naszej gminy i strażaka - druha Stanisława Skrzypeckiego. Msza żałobna koncelebrowana była przez Proboszcza

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kasa w Urzędzie Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 7.00 do 12.45. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy B.S. Biała.

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) kasa w Urzędzie Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 7.00 do 12.45. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy Banku Spółdzielczego Biała.

Jubileusz swoich 100. urodzin świętowała mieszkanka naszej gminy – Pani Stefania Sut z Białej Drugiej. Z tej okazji w dniu 26 marca 2018 r. Szanowną Jubilatkę odwiedziła delegacja władz samorządowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.Wysokość przeznaczonych środków 17 000 zł.

W związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I" w dniu 13 marca br. Gmina Biała wniosła