Wójt Gminy Biała, GOKiS Biała oraz GLKS Biała zapraszają na festyn. Start: 31 lipca 2016 r. godz. 1500 obiekt GOSiR w Białej. W programie m.in. turniej piłki nożnej ...

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zaprasza dzieci w wieku od 5 do 10 lat na Warsztaty Ekologiczne, które będą się odbywały w dniach 11 - 15 lipca 2016 r.

Uprzejmie informuję, że Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła  serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.

Wójt Gminy Biała informuje o zamiarze uhonorowania osób zasłużonych dla rozwoju sportu w Gminie Biała. Podstawą uhonorowania będzie złożenie ...